پژوهشکده انکولوژی، هماتولوژی و سلول تراپی
پژوهشکده انکولوژی، هماتولوژی و سلول تراپی

Research Institute for Oncology, Hematology and Cell Therapy

Research Centers

مرکز تحقیقات هماتولوژی، انکولوژی و پیوند سلولهای بنیادی
مرکز تحقیقات سرطانهای سلولهای خونساز
مرکز تحقیقات سلول تراپی و پیوند سلولهای بنیادی خونساز


IJHOSCR Journal
International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research